Cheia Moara Dracului

Rezervația Cheia Moara Dracului este situată pe cursul superior al pârâului Valea Caselor, afluent de drept al râului Moldova, rezervația se află la 7 km de gara Câmpulung Moldovenesc – Est, pe versantul de nord al masivului Rarău.

Căi de acces: De la ieșirea din Câmpulung spre Suceava se desprinde spre sud un drum pietruit, care urcă pe Pârâul Caselor și apoi pe afluentul vestic al acestuia, Moara Dracului. După circa 5 km, valea se îngustează brusc și se intră în chei, dincolo de care continuă o cărare marcată cu „cruce roșie”, până la Cabana Rarău.

Scurtă descriere: În drum spre chei valea e domoală, apoi încet, încet se îngustează. Mai sus de Moara Dracului sunt Pietrele Arse, Popii Rarăului și în sfârșit, Rarăul cu toate comorile lui turistice: Pietrele Doamnei, Piatra Șoimului, Piatra Zimbrului, Piatra Buhii, Peștera Liliecilor etc.

Fauna s-a menținut bogată și variată contribuind din plin la frumusețea  peisajului. Dintre reprezentanții ei menționăm în primul rând cerbul (Cervus elaphus) ale cărui efective au sporit în ultimii ani prin reglementarea condițiilor de vânatoare în funcție de sporul anual al speciei, apoi ursul (Ursus arctos), o altă podoabă de frunte a Carpaților nordici. Ca urmare a luării unor măsuri de ocrotire, în pădurile din bazinul mijlociu și superior al Moldovei s-a îmbunătățit și situația cocoșului de munte (Tetrao Urogallus). Dintre feline, zona adăpostește o specie frumoasă – râsul (Lynx lynx). Alte specii comune Carpaților, dar bine reprezentate în zonă sunt: mistrețul (Sus scrofa), veverița (Sciurus vulgaris),jderul (Martes martes), lupul (Canis lupus) ,vulpea (Canis vulpes),  căprioara (Capreolus capreolus).