Municipiul Suceava, reședința județului cu același nume, se află în partea de nord-este a țării, pe valea râului Suceava. Localitatea se găsește la intersecția drumurilor europene E85 și E58, la distanțele de 432 km pe șosea și 450 km pe calea ferată de capitala țării, București.

Etimologia denumirii:

În ceea ce privește originea numelui orașului există două variante, și anume: deoarece orașul se află pe valea râului Suceava, se presupune că de aici și-ar fi luat și numele; cealaltă variantă ne este oferită de Simion Dascălul în opera „Letopisețul Țării Moldovei până la Aron Vodă” scrisă de Grigore Ureche. Acest Simion Dascălul povestește că “au descălecat niște cojocari unguréști, ce să chiamă pre limba lor suci, iar Suceava pre limba ungurească să chiamă Cojocărie”. Așadar, numele este format din cuvântul maghiar „szűcs” (pronunțat: „suci”) care în limba română înseamnă cojocar la care se adaugă sufixul slavo-român „–eavă”, adică „cojocărie”.

Te invităm în Suceava pentru că:

Este cel mai mare şi mai important oraş al judeţului cu acelaşi nume din regiunea Bucovina. Dacă încă nu ai poposit în această străveche așezare românească, iată ce te așteaptă: frumusețe, tradiție, varietate, istorie, religie, spiritualitate și o adevărată explozie a modernismului. Vei îndrăgi localitatea Suceava pentru comorile de artă și cultură pe care le adăpostește. O vei îndrăgi pentru emoționantele mărturii ale epocii mușatine. Și vei păși prin perioada de glorie a domniei lui Ștefan cel Mare.

Scurt istoric:

Ținutul Sucevei a fost locuit încă de pe vremea neoliticului timpuriu provenind dintr-o așezare a culturii “Criș” veche de aproximativ 7.000 de ani. Ceea ce l-a atras pe omul primitiv aici au fost pădurile întinse, stâncile și peșterile care erau perfecte pentru adăpost, spațiul bogat în vânat, pășuni și ape. Conform cercetărilor arheologice amănunţite, se pare că actuala aşezare a fost întemeiată începând cu secolul al XIV-lea, când în partea de est a Sucevei au fost puse bazele oraşului, perioadă în care a fost menționată ca fiind capitală a Moldovei. Când domnitorul Petru Mușat I și-a stabilit reședința la Suceava, orașul ocupa un teritoriu restrâns, delimitat și întărit printr-un șanț de apărare. Începe să se dezvolte în timpul domniei acestuia precum și a celor care i-au urmat. Însă perioada în care Suceava a început să strălucească a fost în vremea lui Ștefan cel Mare.

Obiective turistice:

Muzeul de Istorie
Muzeul de Științele Naturii
Hanul Domnesc
Muzeul Satului Bucovinean
Planetariul
Cetatea de Scaun
Curtea Domnească
Casa memorială Simion Florea Marian
Mănăstirea Zamca
Mănăstirea Teodoreni
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou
Biserica arămească Sfânta Cruce
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Sinagoga Gah

Primăria Municipiului Suceava

Adresă: Bulevardul 1 Mai nr. 5A, Suceava, județul Suceava, România, 720224
Telefon: +40 (230) 212 696
Fax: +40 (230) 520 593
E-mail: primsv@primariasv.ro
Web: www.primariasv.ro

Foto: Adrian Tatu (Flickr)