12 Apostoli

Rezervația 12 Apostoli este situată în Munții Călimani, pe creasta ce formează cumpăna apelor dintre bazinele pâraielor Neagra Sarului și Poiana Negri și coboară dinspre Călimani, peste culmile Tamau și Pietrele Rosii, spre Vârfurile Lucaciu și Orașul Vatra Dornei, pe raza comunei Dorna Candreni.

Este delimitat la est de șirul depresiunilor Păltiniș, Drăgoiasa, Bilbor și Secu, la nord, de zona depresionară a Dornelor și munții mărunți ai Bârgăului, la sud de defileul Mureșului iar la vest, piemontul colinar al Călimanului face trecerea spre partea estică a Podișului Transilvaniei.

Căi de acces: Cu pornire din satul Runc, comuna Neagra Șarului, accesul la rezervația 12 Apostoli se face pe traseul tematic cu același nume, ce are o lungime de 11 km și traversează o pădure de molid și pășuni subalpine, către una dintre cele mai frumoase locuri din Parcul Național Călimani.

Scurtă descriere: Rezervația 12 Apostoli este unică în Bucovina. Adăpostește statui cu forme zoo și antropomorfe, stane de piatră modelate de natură de-a lungul timpului. Rezervația geomorfologică și geologică a fost creată pentru protejarea acestor stânci, reziduri, alcătuite din aglomerate mai rezistente.

Dintre acestea, figura cea mai importantă este cea a “Moşului”, prevăzută cu trei feţe distincte ale chipului uman. Astfel, către poteca ce duce la Valea Haitii (satul Gura Haitii), în figura “Moşului” apare o faţă înaltă şi lată (cu acea “frunte înaltă a zeilor”), tradiţie perpetuată în marile civilizaţii antice, precum Egiptul, mai târziu Maya, ş.a. Spre poteca ce vine dinspre Vârful Lucaciu, de la nord, apare un cap ceva mai redus, cu fruntea mai îngustă, mandibula mai alungită şi continuat cu o barbă ascuţită. O a treia faţă, înaltă şi îngustă, cu un coif pe cap, apare în faţa potecii dinspre Vârful Tămădău.

Originea acestor formațiuni megalitice este certă: modelarea eoliană, dezagregarea fizică, eroziunea aglomeratelor, etc. dar s-au înaintat și ipoteze care susțin „modelări” provocate de om, dar care au rămas la stadiul de ipoteze romantice, seducătoare. Alături de aceste formațiuni se găsesc jnepenișuri și ienupărețe de pe de pe versantul vestic care adăpostesc cocoțul de mesteacăn (Lyrurus tetrix) – monument al naturii, argumente suficiente pentru înființarea în 1971 a acestei rezervații, unică de acest fel în Bucovina. Amănunte asupra genezei, reliefului și aspectului Călimanilor se găsesc la Rezervația forestieră de jenpenis și Pinus cembra (Călimani).