Vasile Mucea, recunoscut de folclorişti ca fiind unul dintre cei mai autentici rapsozi populari ai Bucovinei, a întemeiat încă din anii 50 taraful „Bujor” din Bilca. Vasile Mucea a reprezentat cu adevărat valoarea artistică şi estetică a nordului Bucovinei, în speţă vatra etnofolclorică Bilca.

Scopul festivalului: promovarea tarafurilor tradiţionale din Bucovina; conservarea şi promovarea folclorului muzical specific vetrelor folclorice pe care le reprezintă; păstrarea costumului popular tradiţional.

Desfăşurarea concursului: Secţiunea taraf tradiţional (3- 7 instrumentiști) care poate să conțină solist vocal. Secțiunea este împărțită in două categorii de varstă: copii (10 – 18 ani); maturi (peste 18 ani ).

Condiţii de participare: festivalul – concurs se adresează numai artiştilor amatori; timpul acordat este de 10 minute; participanţii trebuie să poarte costumul tradiţional din zona pe care o reprezintă; repertoriul prezentat în concurs să fie autentic; concurenții vor interpreta 2 cântece folclorice din zona pe care o reprezintă, nu mai mult de 3 (trei) strofe; este interzisă participarea la festival cu înregistrări pe suport digital.

Festivalul – concurs interjudeţean Vasile Mucea va avea un juriu format din specialişti ai genului – folclorişti şi instrumentişti consacraţi, care vor nota autenticitatea repertoriului, calitatea interpretării şi autenticitatea costumului. Pentru o mai bună organizare rugăm ca, fişa de înscriere în concurs şi copia după cartea de identitate să fie transmise până la data de 22 aprilie 2016.

Festivalul – concurs va începe duminică, la ora 13,00 şi se va desfăşura la Căminul Cultural din Bilca.

Juriul va acorda premiile în bani pentru fiecare categorie în parte şi își rezervă dreptul de a le redistribui.

Informaţii suplimentare la Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, str. Universităţii nr. 48, telefon/fax 0230 530 126.

Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de către participanţi.